Augmenten les irregularitats en desnonaments mentre la Justícia posposa la resposta

Des de la Plataforma Prou Desnonaments Oberts denunciem l’absència de voluntat de les autoritats judicials davant el conflicte de l’habitatge a Barcelona i les sistemàtiques il·legalitats i negligències que s’estan portant a terme amb les sentències de desnonaments amb data oberta.

 

En primer lloc, volem fer pública la resposta de la Magistrada Degana dels Jutjats de Barcelona, Sra. Mercè Caso, a la sol·licitud de reunió que li va ser traslladada durant la Roda de Premsa del passat 15 de Gener. L’objectiu de la reunió és demanar la suspensió dels desnonaments amb data oberta, contraris a la Llei d’Enjudiciament Civil i que suposen una violació dels drets fonamentals reconeguts en la Constitució. Aquesta sol·licitut està avalada per més de 230 entitats, sindicats i col·lectius de la ciutat, demostrant la preocupació de la societat davant l’extensió d’aquesta pràctica.

 

La primera petició de reunió es va realitzar abans de l’estiu. Des de la Ciutat de la Justícia es va donar com data Novembre, per tenir temps de celebrar una reunió prèvia de la comissió de seguiment del protocol. Aquesta data va ser anul·lada sense alternativa. Malgrat la mostra d’inquietud social davant dels desnonaments oberts el passat 15 de gener i la urgència d’aquesta reunió, una vegada més la resposta de Jutjats és posposar-la, al·legant novament la necessitat d’una reunió prèvia de la comissió de seguiment de protocol.

 

Es tracta d’una resposta contradictòria amb la decisió presa per la junta de magistrats de primera instància la setmana passada en el sentit d’acordar l’autorització dels desnonaments amb data oberta; la publicació de l’acta corresponent està pendent de publicació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És a dir, no només tenim una resposta que posposa el diàleg sinó que la justícia està prenent un camí cec davant de la llei i sord a la voluntat social.

 

Per aquests motius, exigim una reunió entre la Plataforma i la Magistrada Degana el més aviat possible. Cal que la comissió de seguiment de protocol tingui en compte les reclamacions de la societat civil davant de les vulneracions de drets que impliquen els desnonaments oberts i les pràctiques relacionades amb els llançaments.

 

En segon lloc, i no menys important, denunciem les irregularitats, cada cop més sistemàtiques, en el marc dels desnonaments amb data oberta. Algunes ja s’havien assenyalat durant la campanya. L’última i més cruel ha sigut l’allargament de l’horari, que inclou ara la nit (de 22h a 8h de la matinada), d’un llançament al barri de Sant Antoni que ja tenia data oberta per a la segona quinzena del gener. Estem parlant d’una llar pendent de desnonament gairebé les vint-i-quatre hores.

 

Per últim assenyalem que, mentre seguim pressionant les més altes instàncies judicials per a que es trobi una solució aquesta situació insostenible i il·legal, els grups d’habitatge que conformem la plataforma mantindrem la lluita diària i la resistència als carrers i barris de la ciutat.

La jutgessa degana i les administracions han de saber que, amb el descrèdit i ineficàcia de les seves actuacions, la situació s’està tornant insostenible a tots els nivells. També volem traspassar als propietaris, que finalment són qui sol·liciten els desnonaments en data oberta, que el malestar i desesperació que aquesta actitud provoca, portarà a una escalada del rebuig social i la resistència als carrers i barris d’aquesta ciutat.

 

Per aprofundir la informació, poden contactar a Lourdes García al 629651580 o escriure un correu a proudesnonamentsoberts@gmail.com. A continuació poden accedir a  la instància presentada la jutgessa degana.

https://gallery.mailchimp.com/1826955dce3697d5da5d868f8/files/8800c273-c4f9-4473-b2b2-4e91fa41b38f/instanciajutgessa.pdf